Manueel Therapie Rusek

Een leven zonder pijn

Introductie

PatiŽnten Informatie

Behandelingen

Vergoeding

Mijn Adres

Mijn Opleidingen

Nascholingen

Algemene Voorwaarden

De post-HBO specialisatie tot Manueel Soma Therapeut

 

De specialisatie bestaat uit een theoretische en een praktische gedeelte.

In elk blok wordt een beschrijving gegeven van de anatomie en de pathologie. Het theoretische gedeelte wordt met onderwerpen zoals indicatie en contra-indicatie voor manuele therapie beschreven.

In het praktische gedeelte wordt aandacht besteedt aan de behandeling en onderzoek van de hypomobiele en hypermobiele gewrichten en er worden eveneens technieken besproken. Hierbij zijn handgrepen en behandelingsmethodes gekozen die in principe voldoende vrijheid laten voor de therapeut voor individuele aanpassingen.

De musculaire technieken, mobilisatie, Shiatsu, massage, oefenprogramma en indien nodig manipulatie technieken, worden per blok besproken.

 

Na de opleiding bent u als therapeut in staat een behandelingsplan op te stellen en de patiŽnt een adequate therapie aan te bieden. Zo wordt uw kennis van de pathologie en behandelmethodes sterk uitgebreid.

 

Kortom: meer kennis, meer mogelijkheden.

Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de therapeut eerst de opleiding tot Manueel Praktizijn heeft gevolgd en tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring als Manueel Praktizijn heeft opgebouwd.

 

De specialisatie tot Manueel Soma Therapeutģ bestaat uit 4 blokken:

Naam:† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† ††††††††††† Duur:

 Algemene Rugklachten (introductie)†††††††††††††††† † 3 weken (18-uur)

 Bovenste extremiteiten†††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††† 4 maanden(64-uur)

 Onderste extremiteiten†††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††† 4 maanden(64-uur)

 SI gewricht en de Rugwervelkolom†††† †††††††††††††††† 6 maanden(96-uur)

 

Na elk onderdeel (blok) behalve Algemene Rugklachten volgt een theoretisch en praktisch examen.

 

Een theoretisch examen bestaat uit een zelfstandig geschreven werkstuk van de gekozen onderdeel van het blok die de therapeut volgt en deze moet vervolgens voor de groep worden gepresenteerd.

Tijdens het schrijven van het werkstuk moeten de volgende onderwerpen opgenomen worden van een patiŽnt:

 Anamnese

 Anatomie van het gekozen onderdeel

 Pathologie van de aandoening

 Onderzoek en/of Testen

 Behandeling

 Evaluatie

 

Het werkstuk moet tevens een voorwoord bevatten waarom deze aandoening is gekozen.

Naast het theorie-examen wordt ook een praktijkexamen door de therapeut afgelegd De therapeut dient zelfstandig, op de basis van de casus moet de therapeut onderzoek en therapie op de patiŽnt (medestudent) toepassen.

Tijdens een praktijktoets wordt altijd 15 minuten tijd gegeven om zich te kunnen voorbereiden.

De manuele technieken worden eventueel ook op de docenten uitgevoerd.

Na elk voldoende afgesloten examen ontvangt de therapeut een deelcertificaat. Nadat de therapeut in het bezit is van alle vier de certificaten ontvangt hij/zij een diploma Manueel Soma Therapeutģ.

 

Elk blok bestaat uit vrije modules die de therapeut als nascholing onafhankelijk van de specialisatie kan volgen. De therapeut ontvangt een nascholingscertificaat, welke hij/zij kan overleggen aan de opleidingscommissie van de beroepsvereniging.

 

Verdere informatie volgt.

 

Opleiding tot Manueel Soma Therapeut