Manueel Therapie Rusek

Een leven zonder pijn

Introductie

PatiŽnten Informatie

Behandelingen

Algemene voorwaarden &

Privacyverklaring

Mijn Adres

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Als u verhinderd ben, verzoek ik u dit 24 uur van te voren telefonisch of per mail door te geven, omdat ik anders genoodzaakt ben de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. De cliŽnt dient zelf te controleren of de behandeling vergoed wordt door de eigen zorgverzekeraar. De therapeut is niet aansprakelijk voor het afwijzen van vergoeding door de zorgverzekeraar of overschrijding van het te vergoeden budget van de cliŽnt.

Na afloop van de behandeling dient de cliŽnt contant te betalen, tenzij overeengekomen wordt dat de cliŽnt per bank betaalt. Betaling per bank dient binnen 14 dagen te geschieden.

De cliŽnt kan bij ernstige bezwaren gebruik maken van de klachtenprocedure van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten, in dit geval de NVST, Quasir en stichting Zorggeschil. Dit conform wetgeving Wkkgz, kijk voor verdere informatie op de website van de NVST (www.nvst.nl) bij veel gestelde vragen.†

Op deze website zijn diverse links te vinden naar andere websites. Manueel Therapie Rusek is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van zou kunnen worden gemaakt.

De cliŽnt dient nuchter te zijn tijdens de behandeling en niet onder invloed van drugs en/of alcohol.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen.
CliŽnten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

Privacyverklaring

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
∑ zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
∑ er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
∑ Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
∑ Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
∑ of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
∑ Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
ē Uw naam, adres en woonplaats
ē uw geboortedatum
ē de datum van de behandeling
ē een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Ďbehandeling natuurgeneeskundeí, of Ďpsychosociaal consultí
ē de kosten van het consult